Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için bilinen fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri tarafımızdan kurulmaktadır. Klasik aktif çamur, stabilizasyon havuzları, paket biyolojik arıtma tesisleri, ayrıca MBR teknolojisi ile partikül-bakteri-virüs içermeyen, damla sulamaya uygun biyolojik arıtma tesisleri de bilgi alanımızdadır.

İlgili Kelimeler: ,