Suda çözünmeyen kum, kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtmak, su içerisindeki tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal olarak arıtmak, suyu tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüme kavuşturma işlemi filitrasyondur.

Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular tortulu olarak değerlendirilir. Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun istenmeyen kirletici bir parametredir. Tortu ile renk parametreleri birbirinden farklıdır. Renk genelde sularda çözünmüş Organik Madde veya Ağır Metallerin göstergesidir.

Düşük işletim maliyetlerini hedefleyen, optimum yatırım maliyetleri, sistem dizaynında ana kriterleri oluşturmaktadır. Ürün seçimi ve fiyat bilgisi için su numunesi yada yakın tarihli analiz raporunuz ile firmamıza başvurunuz. Yeraltı ve yüzey sularında, Askıda Katı Madde, Tortu ve Partikülleri tutan Tam Otomatik Kum Filtreleri / Multimedia Filtreler Suyun içindeki mevcut Organik Madde, Renk, Koku, Tat ve Klor giderimini sağlayan, Aktif Karbon Filtreleri ularda mevcut olan Ağır Metallerden Demir ve Manganı tutabilen, Demir – Mangan Giderme

İlgili Kelimeler: ,