ARITMA TESİSİ “BİYOSU”

Müstakil evler için geliştirdiğimiz BİYOSU biyolojik arıtma tesisi TİNY HOUSE sisteminin evsel atık suyuna bir çözüm olmaktadır.  TİNY HOUSU’un evsel atık su borusu evin altına veya yanına konan ve 45-50 cm yüksekliğinde bir termoplastik rögara (Bak Resim 1) bağlanmaktadır. Rögara yerleştirilen seviye kontrollü bir dalgıç pompa sayesinde oluşan pissular arıtma tesisine (Bak Resim 2) basılmaktadır. Arıtma tesisi bir biyolojik arıtma tesisi olup suda mevcut dışkı, tuvalet kağıdı, deterjan vs. gibi kirlilikleri mikroorganizmalar sayesinde karbon dioksite dönüştürerek suyu temizlemektedir. Elde edilen arıtılmış atık su prensipte bahçe sulamada kullanılmaktadır.

Arıtma tesisinin kendisine gelince arıtma teknolojileri biliminde “damlatmalı filtre” olarak bilinir ve    4-5 kişilik bir aile için görünümü 1 tonluk bir polietilen tank şeklindedir. Tesis evin yakınında  herhangi bir yere toprak üstünde konulabilir. Rögardan gelen atık sular toprak altından getirilen bir kangal boru ile tesise otomatik olarak basılır. Tesisin içinde bulunan dolgu maddesi üzerinde kendiliğinden oluşan mikroorganizmalar suya verile hava sayesinde sudaki kirleri metabolizmalarında gıda olarak kullanarak suyu temizlerler.  Çıkan arıtılmış atık su ise bahçe sulamada kullanılmaktadır. Foseptik pompasını, suyun havalanmasını ve arıtılmış atıksuyun damla sulama hortumlarına verilmesini aletin panosunda bulunan bir mikroprosessor otomatik olarak düzenler. Tesisin harcadığı tek şey elektrik enerjisi olup ihtiyacı yaklaşık 80 W’lık bir lamba kadardır. Elektriğini güneş enerjisinden sağlayan Tiny House’lar için elektrik daha da tasarruf edilmek istenirse geceleri aletin otomatik kapanıp sabah tekrar açılması sağlanır.

On-onbeş günden fazla evden uzaklaşmak gerekirse aletin elektriği kapatılabilir, gelince de problemsiz açılır.

Arıtma tesisi hiçbir şekilde koku veya sineğe sebep olmaz. Vidanjör çağırmaktan ve çevreyi kirletmekten kurtulursunuz.

1- RÖGAR
2- BİYOSU ARITMA TESİSİ