Gıda Endüstrisinin birçok uygulamasında evaporatörlere ihtiyaç vardır. Örneğin süt tozu üretiminde, salça üretiminde, meyva suyu konsantre edilmesi esnasına oluşan evaporatör buharları yoğuşturulduğunda elde edilen kondens suları genelde saf suya yakın temizlikte sular olmakla beraber, birtakım uçucu organik maddeler içerirler. Bazen büyük miktarda çıkan bu sular, içerdikleri az miktarda organik maddeler yüzünden, bir müddet sonra bakteri üremesine sebep olup, kokuşmaya başlarlar. Bu yüzden, genelde iletkenliği düşük, sertliği sıfıra yakın olan bu değerli sulardan faydalanılamaz. Burada Reverse Osmosis teknolojisi ile bu sulardan organik maddelerin uzaklaştırılması mümkündür. Diğer taraftan belli aralıklarda (örneğin 24 saate bir) bu membran tesislerinin yıkanması ve bakterilerden arındırılması için bütün tesisin sanitasyonu gerekmektedir. SÜTAŞ fabrikasında günde 1000 ton oluşan kondens sularının geri kazanımı için tam otomatik yıkamalı bir Reverse Osmosis tesisi kurulmuştur. Böylece Türkiye’de ilk kez tesisin ve membranlarının 80 derece sıcaklığa çıkarılarak sanitasyonu sağlanmıştır.