1-YÜZER ARITMA PROJESİ

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ

Türkiye’nin denizlerinde yat, özel  veya  çarter teknelerinin evsel atık sularından kaynaklanan deniz kirliliği önleme amacıyla şu an yedi adet atık su toplama teknesi denenmektedir. Bu tekneler yatlara yanaşarak atık sularını almakta ve en yakın arıtma tesisine götürmektedir. Her ne kadar bu sistem mevcut  arıtma tesisine yakın yerlerde başarıyla gerçekleştirilmekte ise de (Göcek, Fethiye vs) ilk yatırım ve işletme giderlerinin yüksekliği dolayısıyla uygulama alanının genişletilmesi   kısa zamanda mümkün olamayacaktır.

Firmamızın  2015 dan beri üzerinde çalışmakta olduğu projemizde ise problemi kaynağına en yakın noktada  çözme amaçlanmaktadır. Buna göre  yat ve teknelerden toplanan atık suları  en yakın arıtma tesisine götürmek yerine  arıtıp denize vermektir, yani bir çeşit “yüzer arıtma”.  Bu sayede en önemli masraf olan arıtma tesisine nakliye  giderleri  sıfırlanacaktır. Geriye kalan  az bir seyir ve  arıtma prosesi  için gerekli enerji  de güneş ve rüzgardan sağlanırsa  masraflar daha da düşürecektir.

Projemizin püf noktası  üreteceğimiz özel “yüzer arıtma” tesisi  bir taraftan  insan faktörünü (hata, suiistimal) ortadan kaldırılabilecek diğer taraftan da yetkililerin kolayca kontrolünü sağlayabilecektir.

1-“Yüzer arıtmalar” belli koylarda  çalışacak 2 veya 3 yakın koya birden hizmet verebilecektir.

2-Bir defada 10-15 ton su alabilecek ve günde 2 veya 3 defa  bunu arıtıp yeniden su alabilecektir.

3-Yatlar arası seyir ve arıtma enerjisini güneş ve rüzgardan sağlayarak işletme giderlerini düşüreceklerdir.

4-Yönetmelikte belirtilen kirlilik parametrelerini  (KOI, AKM)  online(sürekli)  ölçebilecek  donanıma sahip olacaklar.

5-Deşarj tarihi-saati, koordinatları, deşarj borusunun  ucunun derinliği,  miktarı  ve arıtılmış suyun analiz neticeleri deşarj esnasında  ilgili resmi kuruluşlara otomatik olarak internet üzerinden gönderilecektir.

2-ATIK SU ANALİZ CİHAZI

Portatif, enerjisini güneşten sağlayan, neticeleri internet üzerinden yollayabilen bir atık su analiz cihazı geliştirilmektedir. Online olarak : KOİ, AKM, FOSFAT, AMONYAK VE NİTRAT analizleri yapabilecek bir cihaz üzerinde çalışılmaktadır.