TİNY HOUSE ATIK SUYU ARITMA SİSTEMİ

Müstakil evler için geliştirdiğimiz BİYOSU biyolojik arıtma tesisi TİNY HOUSE sisteminin evsel atık suyuna bir çözüm olmaktadır. Bunun için herhangi bir kazıyapmadan TİNY HOUSU un altına yerleştirilen 40-50 cm yüksekliğinde bir PVC rögar ve pompa sistemiyle oluşan atık sular yine toprak üstüne konulan  1 m3 lük bir biyolojik arıtma tesisine basılarak arıtıla”maktadır. Çıkan arıtılmış atık sular ise bahçe sulamada kullanılmaktadır.

 


 

 

-Bu ürün, kanalizasyon sisteminin olmadığı yörelerde 5 ,10 ,20  kişilik müstakil evler ve villalar için geliştirilmiş bir biyolojik arıtma tesisidir. BİYOFİLTRE sayesinde, evinizin atıksuyunu (kişi başına 100 litre) geri kazanıp bahçe sulamada kullanabilirsiniz.

 • -sızdırmalı fosseptiklerin yeraltı sularını kirletmesine engel olursunuz
 • -sızdırmasız fosseptiklerde vidanjörlere para ödemezsiniz ve atık suyunuzun uygun olmayan yerlere boşaltmalarının da önüne geçmiş olursunuz.

 

 

 

UYGULAMA ŞEKLİ

 • -Evden çıkan atıksu borusu arıtma tesisine üstten bağlanır. Araya
 • foseptik gerekmez. Bunun için de cihaz ya toprağa gömülür ya da kod
 • farkı müsaitse (resimdeki gibi) toprak üstüne konabilir.
 • -Görüntü kirliliği, koku , ses ve sinek oluşumuna sebep olmaz.
 • Arıtma masrafı 200 W lık elektrik enerjisidir.
 • -Hiçbir müdahele gerektirmez.
 • -Arıtılan su otomatik olarak bahçenizdeki çiçeklere veya ağaçlara  damla
 • sulama borusu ile  basılır. Pişirilmeden yenen bitkiler için veya üstüne
 • uzanılan çimenler için hijyenik açıdan uygun değildir.
 • -Uzun müddet evden uzaklaşıldığında(yazlıklarda kışın) arıtma kapatılır, gelince tekrar açılır. Tekrar devreye girmek için dört gün yeterlidir.