MBS EVAPORATÖRÜNÜN UYGULAMASI:

1- KARASUYUN ARITILMASI VE GERİ KAZANILMASI
Bugüne kadar muhtelif yöntemlerle yapılan çalışmalar, karasuyun arıtılmasının birçok işletme için teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığını göstermiştir.
Firmamız ilk defa olarak “Buhar Sıkıştırmalı Evaporatör” teknolojisini Karasuya uygulamıştır.
Prensipte herhangi bir atık su kaynatılıp çıkan buhar yoğunlaştırıldığında elde edilen suda (distilat) büyük bir temizlenme görülür: Karasuda KOI 150.000 ppm’lerden 15.000 ppm’lere düşer. (Şekil 1). Her ne kadar bu suyun derelere verilmesi SKKY-yönetmeliğine göre hala uygun değilse de içinden canlılara zarar veren polifenoller uzaklaşmış olduğundan kırsal kesimde tarımsal sulamada kullanma veya kanalizasyona verme imkanı doğmaktadır.
Firmamızın kendi AR-GE çalışmaları sonucu bir adım daha ilerleyerek suyun kalitesini deşarj standardlarının altına indirmeyi de başarmıştır.
Suyun yaklaşık %80 i bu şekilde temizlendikten sonra karasudan geriye kalan kalıntıyı (bal kıvamında) katı prinayla beraber kurutarak değerlendirme imkanı doğmaktadır. Esasında bu kalıntı çok değerli kimyasal ürünler içermekte olup bunları değerlendirme yolları tarafımızdan araştırılmaktadır.
Üç fazlı çalışmadan 2 fazlı çalışmaya geçmek atık miktarını (KOI bazında) değiştirmediği gibi ülke çapında tonlarca suyun prinayla beraber nakliyesini doğurmaktadır. Bu masraf kendini 2 fazlı prina nın değerinin sıfıra kadar düşmesi ile göstermektedir.. Diğer tarafta 3 fazlı çalışıp çıkan su eveporatörümüz sayesinde arıtıldığında hem ülkede çıkan karasu arıtılmış olacak, hem bu yörelerdeki koku problemi bitecek hem de çıkan prina firmalara gelir getirecektir.

Firmamız zeytinyağı fabrikaları atık suyu olan karasu’yun MBS-Evaporatörü ile arıtılması hususunda yaptığı çalışmaları Teknoloji Ödülleri yarışmasında finale kalmıştır.

 

2- BİYOGAZ TESİSLERİ SIVI ATIĞIN ARITILMASI

Besicilikte çıkan katı atıklardan biyogaz ve elektrik elde edildikten sonra çıkan sıvı atık sular MBS-Evaporatöründe susuzlaştırılarak (dewatering) hacımlarının %80 küçültülmesi mümkündür. Çıkan arıtılmış atık sular SSKY’nın öngördüğü KOI limitlerini (< 500 ppm) sağladığı için alıcı ortama verilebilir. Bunun yanı sıra sıvı amonyak ve konsantre doğal gübre gibi ürünler geri kazanılmaktadır.